Mobil Asfalts

Asfaltbetona ražošana

Asfaltbetona ražošana

Asfaltbetona ražošana notiek divās SIA “Mobil Asfalts” rūpnīcās – Rīgā un Saulkalnē. Rūpnīcas laboratorijā tiek izstrādāta klienta objekta specifikācijām atbilstoša asfaltbetona recepte. Asfaltbetona maisījumi tiek ražoti, ievērojot tehniskos noteikumus un attiecībā uz konkrēto objektu izvirzītās prasības.

SIA “Mobil Asfalts” ir saņēmis sertifikātus asfaltbetona maisījumiem saistkārtām, pamatkārtām un virskārtām:

  • asfaltbetons virskārtām AC surf, minerālo pildvielu augšējais izmērs 4-16 mm;
  • asfaltbetons pamatkārtām un saistkārtām AC base/bin, minerālo pildvielu augšējais izmērs 8-32 mm;
  • šķembu mastikas asfalts SMA, minerālo pildvielu augšējais izmērs 4-16 mm;
  • porasfalts PA, minerālo pildvielu augšējais izmērs 11 mm.

Asfaltbetona ražošanā tiek izmantots gan modificētais bitumens B 45/80-55, gan nemodificētais bitumens B 70/100. Ražošanā izmantotās izejvielas atbilst specifikācijām, un to pārbaude tiek veikta specializētā uzņēmuma laboratorijā.

SIA “Mobil Asfalts” spēj saražot jebkuru norādītajām prasībām atbilstošu asfaltbetonu. Uzņēmuma speciālisti veic arī nestandarta produktu izstrādi un ražošanu, ja pasūtītājam nepieciešami netradicionāli risinājumi.