Mobil Asfalts

Izejvielu pārdošana

Izejvielu pārdošana

SIA “Mobil Asfalts” ražošanas procesā izmanto sertificētas izejvielas un piedāvā tās arī pārdošanā citiem būvniecības nozarē strādājošiem uzņēmumiem.

 

SIA “Mobil Asfalts” ir saņēmis ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1325-CPR-3128, kas apliecina bitumena un bitumena saistvielu atbilstību LVS EN standartam.

Katjonu bitumena emulsijas izmanto virsmas apstrādēm, gruntēšanai un atputekļošanai, impregnēšanai un bedrīšu remontam, kā arī vispārējiem autoceļu remontdarbiem un ceļu segumu uzturēšanai.