Mobil Asfalts

Laboratorija

Laboratorija

SIA “Mobil Asfalts”, ražojot Eiropas Savienības standartiem atbilstošu produkciju, nodrošina ražošanas procesā un ceļu būvē izmantoto materiālu rūpīgu pārbaudi uzņēmuma laboratorijā.

 

SIA “Mobil Asfalts” laboratorija atrodas Rīgā, Bukultu ielā 14. Tālruņi uzziņām: 67360943, 67360094.

Laboratorijas funkcijas:

  • ceļubūvē izmantoto materiālu (smilts, grants, šķembu, ķīmisko un minerālo piedevu) pārbaude un kvalitātes kontrole, ieskaitot materiālu testēšanu neatkarīgajās laboratorijās;
  • asfaltbetona maisījumu sastāva izstrāde un saskaņošana;
  • nepieciešamo paraugu noņemšana un testēšana asfaltbetona kvalitātes tehnisko prasību (stabilitāte un plūstamība) noteikšanai, ieskaitot materiālu testēšanu neatkarīgajās laboratorijās;
  • asfaltbetona izstrādājumu kvalitātes sertifikācija akreditētās institūcijās;
  • pārbaudes datu, kvalitātes sertifikātu un ražotāja deklarācijas izsniegšana pēc pasūtītāja pieprasījuma;
  • poru satura noteikšana urbumiem no ceļa.

Laboratorija savā darbībā ievēro:

  • Latvijas valsts standartus (LVS);
  • Latvijā adaptētos Eiropas standartus (EN);
  • Būvobjektu tehniskos noteikumus un specifikācijas.